Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θητεία από 01.09.2022 έως 31.08.2024.

Κείμενο προκήρυξης

Δήλωση υποψηφιότητας

Υπεύθυνη δήλωση