Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατ' άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές των Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2017, ώρα 15.00, στην αίθουσα του εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής, 1os όροφος στο  αίθριο του κτιρίου εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής, οι Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ και ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΝΤΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ θα παραδώσουν δοκιμαστικό μάθημα, με θέμα Μικρομηχανική και γενικευμένες θεωρίες του συνεχούς μέσου, στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς τους για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών.

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών να το παρακολουθήσουν.