Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1606 ) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα φοίτησης προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο 2018 στο Πανεπιστήμιο Beihang University, του Πεκίνου, στην Κίνα, στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το ΑΠΘ