Για εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) η προθεσμία είναι Δευτέρα 18/9/2017.

Σχετικά αρχεία