Η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές παρατείνεται για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.
Επίσης, ως να καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2018.