Το μάθημα ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ, υποχρεωτική επιλογή του ΤΕΤΚ, δεν θα διδαχθεί το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Θα διδαχθεί το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19.
Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα διδάσκεται κανονικά το εαρινό εξάμηνο.

Για το ανωτέρω ελήφθη απόφαση στη ΓΣ του τμήματος.

Α. Αθανατοπούλου