Στη σελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Α.Π.Θ., που αφορά ενημέρωση εκ μέρους του Chiba University, της Ιαπωνίας, για δυνατότητα σπουδών στο εν λόγω Πανεπιστήμιο προπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ, για ένα έως δύο εξάμηνα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 -19

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το χειμερινό εξάμηνο είναι η 10η Μαρτίου 2018.
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το εαρινό εξάμηνο είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες: http://international-relations.auth.gr/el/node/1681