Το πρόγραμμα παρουσιάσεων των Διπλωματικών εργασιών της εξεταστικής περιόδου Ιαν-Φεβ 2017-18 είναι το εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
ΤΕΤΚ
22/03/2018
9 π.μ.
ΤΥΤΠ 22/03/2018
9 π.μ.
ΤΓΜ
23/03/2018
9 π.μ.
Το.Με.ΔΕ 23/03/2018
9 π.μ.