Το τεχνικό πρόβλημα του συστήματος που εμπόδιζε τους φοιτητές του 11ο εξαμήνου και πάνω να δηλώσουν απεριόριστα μαθήματα έχει διορθωθεί.