Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 09.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου Υδραυλικής (1ος όροφος).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2. Σχετικά με την βιωσιμότητα και τις πηγές χρηματοδότησης των υπό επανίδρυση ΠΜΣ του Τμήματος
3. Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
4. Αναπλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων λόγω των καταλήψεων
5. Έγκριση αιτήσεων μετεγγραφών μετά από αιτήσεις θεραπείας ενστάσεων, επί των αποτελεσμάτων ακαδημαϊκού έτους 2017-18.
6. Επικαιροποίηση του μητρώου των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος.
7. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
8. Αναθέσεις διδασκαλίας ΑΣΤΕ, για το εαρινό εξάμηνο 2017-18.
9. Φοιτητικά.
10. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
11. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
12. Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ « Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» (Επισπεύδων : Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).
13. Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ « Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιας Περιοχής» (Επισπεύδων : Τμήμα Βιολογίας).
14. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του νέου ΔΠΜΣ « Εκτίμηση και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» (Επισπεύδων: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης) .