Όλες οι αιτήσεις εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση του Τμήματος 16 / 20-3-2018. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος  στο διάστημα από 21-30 Μαρτίου 2018 και ώρες 11:00 – 13:00με τα εξής δικαιολογητικά:
•       Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας
•       2 φωτογραφίες
•       Διαγραφή από το πανεπιστήμιο προσέλευσης