Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018  και  ώρα 11.30 θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων- τηλεδιασκέψεων του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1.      Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2.      Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
3.      Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεμελιώσεις. Υπολογιστικοί Μέθοδοι».
4.      Εξέταση της ένστασης του Χ. Σκουληκάρη, σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της πρότασης για το πρόγραμμα «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Α.Π.Θ.» και ειδικότερα για το μάθημα «ΤΥ4900 Μαθηματικά Ομοιώματα ποιότητας υδάτινων οικοσυστημάτων».
5.      Αναγόρευση του καθηγητή Gautam Biswas, J.C.Bose National Fellow and Director, Indian Institute of Technology, Guwahati, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
6.      Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
7.      Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
8.      Εκλογή για τη πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας  των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο: «Οικοδομική. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων» (ώρα: 12:30).
9.      Εκλογή για τη μονιμοποίηση της Αντιγόνης Ζαφειράκου, στην κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητικές και Πειραματικές Μέθοδοι Αποτίμησης Ποιότητας Υδάτων» (ώρα: 14:00).