Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΑΠΘ στο BSU Network, περιήλθε η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της που αφορά πρόσκληση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές γαι συμμετοχή με υποβολή επιστημονικών εργασιών στον Διεθνή Διαγωνισμό 2nd International Competition of Student Scientific Works “Black Sea Science -2019”.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον δικτυακό τόπο: http://isc.onaft.edu.ua/requirements/?lang=en
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η 15η Ιανουαρίου 2019.