Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ, την Τρίτη 19 Νοεμβρίου και ώρα 12:00.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Θεσσαλονίκη, 7-10-2019