Αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασης σε περιοδικά της ASCE.


Αναζητήστε τους τίτλους των περιοδικών αλφαβητικά στη σελίδα του φορέα ascelibrary.org ή ακολουθήστε ascelibrary.org/action/showPublications?pubType=journal

Οι τίτλοι στους οποίους γίνεται αναφορά είναι:
Journal of

 • Computing in Civil Engineering
 • Engineering Mechanics
 • Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
 • Structural Engineering
 • Urban Planning and Development
 • Water Resources Planning and Management
 • Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering

ενώ διατηρείται η πρόσβαση και στους τίτλους:

 • Bridge Engineering
 • Composites for Construction
 • Hydraulic Engineering
 • Irrigation and Drainage Engineering


Από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος
Σ. Φράγκου