Πρόσκληση για συμμετοχή ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ και φοιτητών στο 17th International Conference on Environmental Science & Technology καθώς και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν από τον φορέα CEST2021.

Περισσότερες πληροφορίες στου σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.cest2021.gnest.org/