Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικοδομική. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων"

  • Κωδικός Apella: APP645
  • ΦΕΚ Προκήρυξης: 687/14-7-17/τ.Γ.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω του συστήματος Apella: 25-9-2017
  • Υποψηφιότητες (αλφαβητικά): Ιωάννης Βενέτης,  Θεόδωρος Θεοδοσίου
  • Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος Σ.Τ. 3/14-11-2017
  • Συνεδρίαση εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 05-12-2017
  • Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος και Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την πλήρωση μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή 29/03/2018

Σχετικά Αρχεία