Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεμελιώσεις. Υπολογιστικές Μέθοδοι"

  • Κωδικός Apella: APP4104
  • ΦΕΚ Προκήρυξης:  1393/29-12-2017/ Τ.Γ.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω του συστήματος Apella: 12/03/2018
  • Υποψηφιότητες: Χαρίσης – Σωτήριος Χατζηγώγος
  • Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος Σ.Τ. 24/05-06-2018
  • Συνεδρίαση εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 03-07-2018

Σχετικά Αρχεία