Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών», συνδιοργανώνει Ημερίδα με θέμα « ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Σχεδιασμός, Μελέτη, Κατασκευή» καθώς και επίσκεψη σε εργοτάξιο του Μετρό

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11/05/2017, στην αίθουσα Αλέξανδρος Τσιούμης, ισόγειο κτιρίου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με ώρα έναρξης 10.00 π.μ.

Παρακαλώ βρείτε συνημμένη τη σχετική αφίσα με το πρόγραμμα παρουσιάσεων της ημερίδας.