Το Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» σε συνεργασία με τον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη - Ανασκόπηση μιας εικοσαετίας»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 στις 6:30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Ι, στο ισόγειο του κτιρίου του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ. στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Σχετικά Αρχεία