Την Πέμπτη 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκπαιδευτική επίσκεψη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 18 μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος Construction Management and Real Estate Management που προσφέρεται στο Technische Universität Dortmund. Οι φοιτητές και οι καθηγητές τους κ.κ. Panos Spyridis και Ivan Čadež περιηγήθηκαν στους χώρους των εργαστηρίων:


• Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών όπου τους υποδέχθηκε ο επ. καθηγητής κ. Κ. Κατάκαλος,
• Δομικών Υλικών όπου τους υποδέχθηκε η αναπλ. καθηγήτρια κ. Μ. Στεφανίδου,
• Υδραυλικής και Περιβάλλοντος όπου τους υποδέχθηκε ο καθηγητής κ. Ν. Θεοδοσίου, και
• Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος όπου τους υποδέχθηκε η Δρ. Μ. Πεταλά, μέλος ΕΔΙΠ.
Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις των δύο τμημάτων (Architecture and Civil Engineering και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) και των αντίστοιχων ιδρυμάτων (TUD και Α.Π.Θ.) από τους κ.κ. Ι. Ξενίδη, αναπλ. καθηγητή του ΤΠΜ, διευθυντή του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργων και Ivan Čadež. Οι παρουσιάσεις αποτέλεσαν το έναυσμα συζητήσεων σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους φοίτησης στα δύο τμήματα, ενώ παρουσιάστηκε και έρευνα των φοιτητών του TUD σχετικά με τις συνθήκες στέγασης των φοιτητών του TUD και το βαθμό ικανοποίησής τους από αυτές.
Οι συμμετέχοντες καθηγητές και φοιτητές από τα δύο τμήματα είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες και απόψεις, να αναζητήσουν ομοιότητες και διαφορές στις συνθήκες φοίτησης στις δύο πόλεις και να συσφίξουν τις σχέσεις μεταξύ τους εγκαινιάζοντας μια βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών κοινοτήτων των δύο τμημάτων.

20190606 143410

 

20190606 143410

 

20190606 143410

 

20190606 143410

 

20190606 143410

 

20190606 143410