Το Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ έχει αναρτήσει προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, οι οποίες απευθύνονται σε πτυχιούχους/-ες πανεπιστημίων του εσωτερικού με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», ηλικίας έως 36 ετών, εγγεγραμμένους/-ες σε εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (δευτέρου και τρίτου κύκλου), σε πανεπιστήμια του εσωτερικού, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων:

1. ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ: χορηγούνται πέντε (5) θέσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σε καταγόμενους/-ες από την Πελοπόννησο

2. ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ: χορηγούνται δύο (2) θέσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, σε καταγόμενους/-ες από την Ήπειρο

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 2 Αυγούστου έως τις 18 Οκτωβρίου 2021

Για περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://dps.auth.gr/el/node/3432