Πρόσκληση χορήγησης - κατόπιν επιλογής - πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

Σχετικά Αρχεία