Πρόσκληση χορήγησης - κατόπιν επιλογής – χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα ύψους 3.000,00€ για τη βράβευση της καλύτερης μελέτης «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών».

Σχετικά Αρχεία