Υποτροφίες διμερών μορφωτικών συμφωνιών για σπουδές, έρευνα, γλώσσα στο εξωτερικό, ακ. έτους 2018 -19

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση, με ενεργούς συνδέσμους προς όλες τις απαραίτητες πληφορορίες, σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών με τις χώρες:

  • - Βέλγιο: 3 υποτροφίες γλώσσας
  • - Κροατία: 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές/έρευνα & 2 υποτροφίες για θερινό σεμινάριο Κροατικής γλώσσας και λογοτεχνίας
  • - Ουγγαρία: 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και 3 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου
  • - Σλοβακία: 15 μήνες υποτροφίας για έρευνα, με ελάχιστη διάρκεια 5 μήνες και μέγιστη διάρκεια 10 μήνες ανά ωφελούμενο/-η & 2 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Σλοβακικής γλώσσας και πολιτισμού
  • - Σλοβενία: 10 μήνες υποτροφίας σε προπτυχιακούς/-ές, απόφοιτους/-ες, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/-τριες και Υ.Δ. για πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους υπό την επίβλεψη Σλοβένου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σλοβενίας, με ελάχιστη διάρκεια τους 3 μήνες και μέγιστη διάρκεια τους 10 μήνες ανά ωφελούμενο/-η
  • -Τσεχία: 2 υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαφέρει ανά χώρα, με εύρος ημερομηνιών από την 1η έως την 27η Μαρτίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες: http://dps.auth.gr/el/node/2987