Στην ιστοσελίδα του Tμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της επαρχίας Styria της Αυστρίας, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Graz, για την υποστήριξη της κινητικότητας:

α) μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών, εγγεγραμμένων σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, και εν ενεργεία Υ.Δ., και
β) ερευνητών/-τριών, αριστούχων κατόχων διδακτορικής διατριβής όχι παλαιότερης του 1 έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι οποίοι/-ες ανήκουν επί του παρόντος στο ακαδημαϊκό προσωπικό πανεπιστημίου χώρας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αντίστοιχα για φοίτηση ή έρευνα στις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου Graz για διάστημα 1 έως 4 μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://dps.auth.gr/el/node/3128