Στα παρακάτω σχετικά αρχεία περίεχεται σχετική αλληλογραφία από το Fondazione Internazionale Balzan (International E. Balzan Prize Foundation), που αφορά πρόσκληση για την υπόδειξη υποψηφίων για το βραβείο ‘Premio E. Balzan’,  2020 Balzan Prizes.


Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαρτίου 2020.  

Σχετικά αρχεία