Ο κανονισμός Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι διαθέσιμος εδώ