Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το University of Cyprus, σας ενημερώνουμε για προκηρύξεις που απευθύνονται σε κατόχους Bachelor Degree, Master ή και PhD, ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2073/24.02.2022(ΑΔΑ: 6ΣΤΩ46ΜΤΛΗ-ΥΑΔ) Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα   τα  από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα έγγραφα.

Το έτος 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας, γεγονός – έναυσμα για μια διαδικασία αναστοχασμού σχετικά με το μέλλον της νεολαίας και την ενεργό συμμετοχή της στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 για τη χώρα μας.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλογής – πέντε (5) ενδεών προπτυχιακών φοιτητών/τριών όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου.

To Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022, στις 12:00 (Θεσσαλονίκη), διοργανώνει την Εκδήλωση NATIONAL VALIDATION WORKSHOP του ερευνητικού έργου TIMMOD (http://timmod.org/) με πλήρη τίτλο:

Προώθηση Τεχνολογιών για την Παρακολούθηση και τη Μοντελοποίηση της Εκτίμησης Ιχθυαποθεμάτων και Μη Αλιευτικών Πόρων.

O Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν για όγδοη φορά στην Ελλάδα το Διεθνές Περιβαλλοντικό Συνέδριο με τίτλο «Ninth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning, and Economics – CEMEPE & SECOTOX Conference» που θα πραγματοποιηθεί στη Μύκονο, από τις 5 έως 9 Ιουνίου 2022.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΑΠΘ στο δίκτυο Πανεπιστημίων BRAUIC (Belt & Road Architectural Universities Consortium,  http://brauic.bucea.edu.cn/english/ ) ανακοινώνεται πρόσκληση προς μέλη ΔΕΠ, νέους ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες για συμμετοχή, μέσω υποβολής επιστημονικών εργασιών, στο Διεθνές Συνέδριο «XXIV ISPRS Congress 2022», που διοργανώνεται υβριδικά, από την International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), στην Νίκαια της Γαλλίας 6-11 Ιουνίου 2022.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αναφορικά με το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς (άρθρο 2, ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10-2021,ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β΄/ 29-10-2021) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Προκήρυξη μίς θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ενίσχυση δομικών στοιχείων κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος - πειραματικές μέθοδοι".

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός, χωματουργικά και μικρά τεχνικά έργα οδών".